Logo 3K Sport, Trik Sport Logo 3K Sport, Trik Sport Logo 3K Sport, Trik Sport

 
o klubu

Novonastali športni klub 3K ŠPORT ima že kar pestro zgodovino. Rojeval se je namreč par let, zelo previdno in povsem spontano. Nastal je iz želje in potrebe vseh vas, ki ste se nam sproti pridruževali in nam narekovali smeri razvoja. V začetku nas je bilo morda ducat, ki smo organizirano zaplavali. Ni minilo pol leta, ko smo se že zbirali na tekaških treningih. Tudi kolesarji so kmalu dobili svoj termin. Skupina je rasla, se družila, zabavala in predvsem pridno trenirala. Ugotovili smo, da bi bilo vsem nam in našim bližnjim lepše in lažje, če bi se z rekreacijo in športom ukvarjali skupaj. Ponudili smo programe za začetnike, skupno aktivno preživljanje postega časa s športom. Vključili smo še vadbo za otroke in tako ponudili možnost aktivne vadbe celi družini. Napočil je trenutek, ko smo presegli okvire dosedanjega delovanja in rodil se je ŠPORTNI KLUB 3K ŠPORT.

Osnovni cilj 3K ŠPORTA slej ko prej ostaja ponuditi raznolike športne programe vsem starostnim kategorijam predvsem v vzdržljivostnih športih (triatlon, duatlon, akvatlon, zimski triatlon, tek na smučeh, tek, kolesarstvo, plavanje, orientacija,….). Pričakujemo, da bomo imeli vsak dan več privržencev in posnemovalcev. Postati želimo eno veliko športno srce!

To bomo dosegli s:

  • spodbujanjem zanimanja za športno aktivnost še posebej v vzdržljivostnih športih (triatlon, duatlon, akvatlon, zimski triatlon, tek, smučarski tek, kolesarstvo, plavanja, orientacije ….),
  • ponudbo programov, ki prispevajo k povečevanju športne aktivnosti ljudi vseh starosti,
  • ponudbo programov za otroke in mladino,
  • skrbjo za aktivno preživljanje prostega časa in počitnic,
  • prirejanjem športno rekreacijskih in tekmovalnih prireditev,
  • skrbjo za športno-zdravstveno preventivo,
  • širjenjem znanja o načinu izvajanja redne športne vadbe,
  • razvijanjem prijateljstva, solidarnosti in občutka medsebojne pripadnosti članov,
  • sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.

Ob tem pa ne bomo pozabili tudi na športne junake. Globoko smo namreč prepričani, da bo tako zastavljeno delo dolgoročno rodilo tudi dobre športne rezultate. Poskrbeli bomo namreč tudi za razvoj nadarjenih športnikov, ki imajo sposobnosti, želje in motivacijo stopiti na pot vrhunskega športa in bodo sposobni doseči vrhunske rezultate.

Predsednik
IGOR KOGOJ